Nasze wartości

Nasze wartości kierują wszystkim, co robimy w Etex. Dzielimy się pasją do doskonałości. Dzięki zaangażowaniu, innowacyjności i przestrzeganiu najwyższych standardów dostarczamy naszym partnerom i klientom najwyższą jakość.

Connect & care

W Etex łączymy się i dbamy o siebie nawzajem w całej naszej firmie. Tworzymy integracyjne środowisko, w którym każdy czuje się mile widziany i jest częścią zespołu. Pielęgnujemy pracę zespołową, społeczności, partnerstwa i nowe sposoby pracy. Zapewniamy ludziom wszystkie narzędzia i umiejętności, których potrzebują, aby sprawnie współpracować. Razem stoimy silniejsi, aby budować zrównoważoną przyszłość.

Pioneer to lead

W Etex jesteśmy pionierami, wytyczającymi drogę we wszystkim, co robimy, nie tylko w budownictwie. Zawsze dążymy do osiągania lepszych wyników, mając na celu dostarczenie największej wartości w ciągle zmieniającej się branży. Dla nas prawdziwe przywództwo oznacza stawianie klienta w centrum wszystkiego, co robimy, koncentrując się na ciągłym doskonaleniu i innowacjach, aby zaspokoić jego potrzeby.

Passion for excellence

W Etex łączymy siły, aby znaleźć nowe i lepsze rozwiązania, które aktywnie pomagają budować zrównoważoną przyszłość z inspirującymi sposobami życia. Nasza pasja do doskonałości przepływa przez wszystko, co robimy - nie możemy osiągnąć wielkości bez najlepszych ludzi. Razem podnosimy poprzeczkę i zadowalamy się tylko tym, co najwyższe. 

The Etex way, our code of conduct

Our code of conduct contains our expectations of our people as they work and act with integrity.
Sustainability, the abolishment of child labour, zero discrimination and commitment to communities are a few of our many ethical ambitions.

  • "It is our joint responsibility to understand and implmenet the principles set out in this Code and to do so in line with Etex's values: Passion for Excellence, Connect and Care, Pioneer to Lead."

    Paul Van Oyen, CEO

  • "Work so that your colleagues can defend you but never have to."

    Bella Martinez, Cartagena, Colombia

  • "Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do."

    Jaye Burchfiel, Maryville, USA